PRIVACY POLICY VRIENDEN VAN ONS

Wij zijn de Vrienden van ONS, onderdeel van Nostalgienet B.V..

Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.vriendenvanons.nl (de Website) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten).
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar

Als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebt u toestemming van u ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy.
Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en/of nieuwsbrief, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

Als u Vriend van ONS wordt verzamelen we daarnaast nog de volgende gegevens:

Uw adresgegevens
Uw woonplaats
Uw bankrekeningnummer
Uw bankgegevens

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website gebruikt, zoals:

De naam van de browser die u gebruikt.
Het besturingssysteem dat u gebruikt.
Het soort device waarmee u verbinding maakt met de Website, andere surfgegevens voor het optimaliseren van advertenties.

Social media

Als u social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking hebt gesteld. Wilt u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account.

Als u aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op u social media-account als u bent ingelogd. Als u op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen uw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Nostalgienet B.V. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief

Nostalgienet B.V. biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van onze berichten, aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat u uw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen u om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van u bestelling verstrekken wij aan Mollie Payments noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen

De toegang tot de gegevens is beveiligd met tweestapsverificatie

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen uw gegevens nooit langer dan 5 jaar bewaren.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan analysepartijen, advertentiepartners of logistieke partners.

Derden

Soms delen we uw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze uw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan: geselecteerde partners zoals MailChimp, Google Analytics, en Facebook (reacties).

Doorgifte

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op in u apparaat. u apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om u ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

uw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven

u veilig winkelt bij Nostalgienet B.V.

we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;

U mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;

U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;

U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Nostalgienet B.V.
Tempeliersstraat 20A
2012 ED Amsterdam
KvK-nummer: 32115843

info@kijkbijons.nl